แผนที่ สาขา กทม .สังคมสงเคราะห์ 2

เลขที่ 6 ซอย สังคมสงเคราะห์  2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

นำทางด้วย Google Map

แผนที่ สาขาเชียงใหม่

239/52  หมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 12 ถ.โชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ต.สันโป่ง อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
โทร 086 518 7205

ใช้ ถนนโชตนา จากตัวเมืองเชียงใหม่ มุ่งหน้า แม่แตง ผ่านแม่ริมพลาซ่า ผ่านวัดกุมประดิษฐ์ (วัดบ้านหม้อ) ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ริม และเมื่อผ่านกาแฟดอยช้าง อีกประมาณ 200 ม. จะเห็นทางเข้าหมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 12 อยู่ทางขวามือ

ระวัง Google Map อาจจะพาไปเส้นทางอื่น แนะนำให้ใช้ทางเข้าจาก ถนนโชตนา เท่านั้น
นำทางด้วย Google map

นัดหมาย

กรุณาทำการนัดหมาย ก่อนเข้ารับการปรึกษาทุกครั้ง
ครั้งแรกในการพบแพทย์ใช้เวลา  2-3 ชั่วโมง
เบอร์ติดต่อ :   084 – 141 – 0123 , 083 – 885 – 425902 – 070 – 4904

ตารางแพทย์ตรวจ

ตารางแพทย์ตรวจ
วัน เวลา แพทย์ สถานที่
พ. พฤ. ศ. 9:30- 17:00 นพ. พลวิช , นพ กฤษฎา กทม.
อา . จ. 9:30 – 17:00 นพ. พลวิช เชียงใหม่