ทำไมถึงป้วย โดย นพ. พลวิชกล้าหาญ

รายการคนไม่ยอมแก่ ตอน โฮมิโอพาธี

วนาทิพย์ พิริยธราพงศ์ กินยาแก้อักเสบแล้วก็ไม่ดีขึ้น