ทำไมถึงป่วย โดย นพ. พลวิชกล้าหาญ

รายการคนไม่ยอมแก่ ตอน โฮมิโอพาธี

ประสบการณ์คนไข้มะเร็งปอดกระจายไปสมอง