แผนที่ สาขา กทม .สังคมสงเคราะห์ 2

เลขที่ 6 ซอย สังคมสงเคราะห์  2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

นำทางด้วย Google Map

นัดหมาย

กรุณาทำการนัดหมาย ก่อนเข้ารับการปรึกษาทุกครั้ง
ครั้งแรกในการพบแพทย์ใช้เวลา  2-3 ชั่วโมง
เบอร์ติดต่อ :   084 – 141 – 0123 , 083 – 885 – 425902 – 070 – 4904

ตารางแพทย์ตรวจ

 

ตารางแพทย์ตรวจ
วัน เวลา แพทย์ สถานที่
อ. – พฤ. 10:00- 17:00 นพ. พลวิช , นพ กฤษฎา กทม.